Ik leer EHBO - eerste hulp opleidingen

Stop de bloeding!

Overbrug als burger de eerste levensbedreigende minuten tot de hulpdiensten er zijn! 
Na afloop krijg je een internationaal erkend certificaat van de American college of surgeons. 

Prijs

50€ per persoon


EEN OFFERTE VRAGEN

Vraag snel een offerte of extra informatie aan indien u meerdere personen wenst inschrijven.


Deze cursus duurt ongeveer 2-3 uur afhankelijk van het aantal cursisten. 


  • herkennen van een levensbedreigende bloeding;
  • hulp te bieden aan bloedende slachtoffers;
  • middelen om een bloeding te stelpen.


Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst België wordt getroffen door een aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in België, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.


Elke seconde telt.

Snelle eerste hulp door omstanders of hulpverleners die al ter plaatse zijn, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), politie of brandweer, kan voorkomen dat mensen doodbloeden. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken. In een Amerikaanse survey geeft 75% van de ondervraagde mensen aan bereid te zijn noodhulp te bieden aan een medemens met ernstige bloeding maar beschikt niet over de kennis en competenties om dit te doen. (Bron: Converting Bystanders to Immediate Responders, JAMA Surgery, juli 2017)


Deze cursus duurt  2.5 - 3 uur en leert aan hoe je snel en eenvoudig werkt met o.a. een tourniquet om levens te redden. 


Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat van de American college of surgeons. Deze opleiding wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur erkend door de American college of surgeons.