Ik leer EHBO - eerste hulp opleidingen

EHBO

Hulpverlener op basis van het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 

Dit is een opleiding betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffers worden van een ongeval of die onwel worden. De opleiding geeft een kader voor de organisatie van de eerste hulp in het bedrijf.

 

Doelstelling 1 : de basisprincipes

— de rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materieel en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen);

— het belang inzien van basishygiëne in eerstehulpprocedures;

— de toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie;

— de procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.Doelstelling 2 : het ondersteunen van de vitale functies

— op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen);

— op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie);

— de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen;

— snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad).Doelstelling 3 : andere afwijkingen

— de symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen;

— in staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:

- Bloedingen

- Huidwonden

- Letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten

- Hoofdletsel, inclusief vermoeden van een wervelletsel

- Brandwonden

- Oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen


Contacteer ons om deze opleiding te organiseren binnen uw bedrijf/organisatie! PRIJS

200€

EEN OFFERTE VRAGEN

Vraag snel een offerte of extra informatie aan indien je veel personen wenst in te schrijven.